آخرين خبر/ علي زند وکيلي نوشت:

اين پست در ابتدا براى مردم خون گرم بندر عباس که فردا به دليل لغو برنامه نمى تونيم در خدمتشون باشيم و سعادت با ما يار نبود ودر انتظار اعلام تاريخ اجراى بعدى هستيم و در جواب عزيزانى که در انتظار انتشار آلبوم هستند،عذر مارا براى تاخير آلبوم (روياى بى تکرار )بپذيريد وبدانيد که ما به عشق شما حاميان مهربان شبانه روز خالصانه پاى کارهاى نهايى آلبوم ايستاده ايم ،تا با جان و دلمان تقديم وجود با ارزش شما عاشقان پاک هنر شود. دليل تاخير هم به قول حضرت حافظ (شايد که چو وا بينى خير تو در اين باشد)با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد