آخرین خبر/ علی زند وکیلی نوشت:

این پست در ابتدا براى مردم خون گرم بندر عباس که فردا به دلیل لغو برنامه نمى تونیم در خدمتشون باشیم و سعادت با ما یار نبود ودر انتظار اعلام تاریخ اجراى بعدى هستیم و در جواب عزیزانى که در انتظار انتشار آلبوم هستند،عذر مارا براى تاخیر آلبوم (رویاى بى تکرار )بپذیرید وبدانید که ما به عشق شما حامیان مهربان شبانه روز خالصانه پاى کارهاى نهایى آلبوم ایستاده ایم ،تا با جان و دلمان تقدیم وجود با ارزش شما عاشقان پاک هنر شود. دلیل تاخیر هم به قول حضرت حافظ (شاید که چو وا بینى خیر تو در این باشد)با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید