3915 9 نظـــــــر  

آخرين خبر/ سلفي متفاوت وريا غفوري بازيکن تيم ملي کشورمان و پسر دوست داشتني اش. شباهت رنگ چشمان پدر و پدر از نکات جالب عکس است.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

3915 9 نظـــــــر