آخرین خبر/ هومن برق نورد با انتشار این عکس نوشت:
مهمترین چیزیکه تو زندگى یاد گرفتم اینه که هنوز خیلى چیزها هست که باید یاد بگیرمبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید