آخرين خبر/ هومن برق نورد با انتشار اين عکس نوشت:
مهمترين چيزيکه تو زندگى ياد گرفتم اينه که هنوز خيلى چيزها هست که بايد ياد بگيرمبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد