آخرين خبر/ شبنم مقدمي در توضيح اين عکس نوشت:
آغازِ سالِ نوِ تئاتري ،خجسته...با اميد به موفقيتِ تمامي گروه هاي نمايشِ داخلي و خارجي در اجرا هاي جشنواره. با ديدنِ نمايش هاي خوبي که بر صحنه اند،از انگيزه و شورِ اهالي تياتر،حمايت کنيم. و يادمان باشد،چشم و روح ما نيز ،به خوراک نياز دارند،با اندکي برنامه ريزي اقتصادي،مي شود کالاهاي فرهنگي،نظيرِ کتاب و نمايش و فيلم را نيز،در سبد اقتصادي خانواده جاي داد.حالا نه هر روز و هميشه ،که مي دانم با توجه به جميعِ جهات،ممکن نيست،اما هر از گاهي مي شود ،بخواهيم،مي شود. عکس از ميلاد بهشتي. #من_هم_تئاتري_با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد