آخرین خبر/ شبنم مقدمی در توضیح این عکس نوشت:
آغازِ سالِ نوِ تئاتری ،خجسته...با امید به موفقیتِ تمامی گروه های نمایشِ داخلی و خارجی در اجرا های جشنواره. با دیدنِ نمایش های خوبی که بر صحنه اند،از انگیزه و شورِ اهالی تیاتر،حمایت کنیم. و یادمان باشد،چشم و روح ما نیز ،به خوراک نیاز دارند،با اندکی برنامه ریزی اقتصادی،می شود کالاهای فرهنگی،نظیرِ کتاب و نمایش و فیلم را نیز،در سبد اقتصادی خانواده جای داد.حالا نه هر روز و همیشه ،که می دانم با توجه به جمیعِ جهات،ممکن نیست،اما هر از گاهی می شود ،بخواهیم،می شود. عکس از میلاد بهشتی. #من_هم_تئاتری_با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید