5778 36 نظـــــــر  

آخرين خبر/ محمد عليزاده با انتشار اين عکس نوشت:
... و سي وپنج سال گذشت


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

5778 36 نظـــــــر