آخرین خبر/ تندیس جافظ بهترین تدوین به سجاد پهلوان زاده برای فیلم "ماجرای نیمروز" رسید.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید