آخرین خبر/ ستاره اسکندری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: این فیلم درد تمام زنان و مردانى است که براى پیوستن و نگه داشتن رابطه جز خشونت کردن و مورد خشونت واقع شدن چاره اى ندارند... این فیلم مارا به گذشته مى برد، در حال تامل مى کنیم و به اینده اندیشه ..بگذاریم که دریچه هاى فکر باز شود بگذاریم که گفتگو صورت بگیرد... اجازه دهیم که آینه سینما تصویر واقعیت را نشان دهد و از دیدن خود در این آینه نهراسیم ..حتى من ..حتى توبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید