آخرین خبر/ فاطیما بهارمست با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: دور و برم ، گُنده های تئاتر دانشجویی وایستادن .
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar