آخرین خبر/ معصومه کریمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
اینبار که تو را ببینم،
نمى دانم چه خواهم کرد
درست مثل هربار که دیدمت!
خوب که دقیق مى شوم
میفهمم من فکر مى کنم که
مى دانم چه مى خواهم و چه مى کنم،
اما
به راستى
من هیچ نمى دانم!
حالا مى دانم
انتظار معجزه ایى
نیست
.....................
٩٦/١٠/٢٢همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar