آخرین خبر/ محمد بحرانی نوشت:
ایکاروس با موم برای خودش بال ساخت....ایکاروس با بالهای مومی اش پرواز کرد...پدر گفت زیاد بالا نرو...زیاد به خورشید نزدیک نشو....اما ایکاروس بال زد و بال زد و بال زد.....بالا رفت و بالا رفت و بالا رفت....داغ ِ داغ....خورشید بالهای مومی ِ ایکاروس رو ذوب کرد و ایکاروس .....نمی دونم ایکاروس پایین افتاد یا ذوب شد.....کاش ذوب شده باشه...کاش هیچوقت پایین نیفته...هیچوقتهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar