آخرین خبر/ علی ضیا نوشت:
من به اسمت پناه میبرم برای ادامه ی زندگی تا تو هستی زندگی را ادامه میدهم چشم در چشم زندگی میگویم تو را جور دیگر دوست دارم جور دیگر اندیشه کن هزار و سی شبهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar