آخرین خبر/ علیرضا عسکریان، گوینده خبر با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: روزهایِ آخر اسفند، حالِ عجیبی دارد.‌.. خیابان ها بویِ عید می دهند... و آدم ها مهربان ترند... همه جا پر است از بویِ عشق و... بوی نابِ زندگی... اسفند مثلِ پنج شنبه می مانَد... یک خوشیِ زودگذر ... اما دلچسب..‌. یک انتظارِ کوتاه... ولی دلپذیر... عید هم از راه می رسد، و به فاصله ی پلک زدنی؛ تمام می شود... اما خاطراتِ اینِ اسفندهایِ عاشق؛ هرگز از یادها نخواهد رفت... همیشه... انتظارِ اتفاقاتِ خوب، از خودِ آن اتفاقات، دلنشین ترند... و اسفند؛ بهترین انتظار، برایِ بهترین اتفاق است... من این انتظار را، من این اشتیاق را، کودکانه دوست دارم... کاش این ماهِ بینظیر و خاطره انگیز؛ تا آخرِ عمرمان کِش می آمد.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar