آخرین خبر/ هدیه تهرانی با انتشا راین عکس در صفحه اش نوشت:
نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود/ نگاه کن من از ستاره سوختم/ لبالب از ستارگان تب شدم/ چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل/ ستاره چین برکه های شب شدم/ چه دور بود پیش از این زمین ما/ به این کبود غرفه های آسمان/ کنون به گوش من دوباره می رسد/ صدای تو/ صدای بال برفی فرشتگان/ نگاه کن که من کجا رسیده ام/ به کهکشان، به بیکران، به جاودان/ کنون که آمدیم تا به اوجها/ مرا بشوی با شراب موجها/ مرا بپیچ در حریر بوسه ها/ مرا بخواه در شبان دیر پا/ مرا دگر رها مکن/ مرا از این ستاره ها جدا مکن /.../ نگاه کن که من کجا رسیده ام، به کهکشان، به بیکران، به جاودان ... ... ...همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در آی گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar