آخرین خبر/ پژمان جمشیدی نوشت:
امروز در ورزشگاه در تک تک لحظات به تفاوت امروز و دیروز فکر میکردم.به نسل ما و نسل شما.تفاوت بین نسل ترس و دلهره ، نسل جنگ و آژیر قرمز و ایست بازرسی تا نسل فریاد و احقاق حق.بله ، ما هردو یک کار میکردیم ، هر دو یک پیراهن تنمان بود ، اما ما گناهی نداشتیم.ما ترسو بار آمدیم ، حتی یاغی های زمان ما در زیرزمین های آژیر قرمز ، نفس در سینه شان حبس میشد ، نسل دیروز بخصوص تیم ٩٠ پکن و ٩٨ فرانسه رویایی بودند ، اما شما از نسل شجاعتید، شما چشم امید و آبروی ملتی هستید که تحقیر سالیانش را در ساق های شما جستجو میکند.چشم ما به رشادت شماست .زمانی که آزمون عزیز ، با تقلی میخواست توپ را از دستان پیکه خارج کند تا جلوی اتلاف وقت او را بگیرد ، با خودم میگفتم ، آفرین پسر ، هیچکس حق ندارد حق ما را تضییع کند ، حتی اگر او پیکه باشد .
شما فوق العاده اید.
با قلبمان دوستتان داریم
لطفا فریاد ما باشیدهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در آی گپ
https://igap.net/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar