آخرین خبر/ فرزاد موتمن با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: این یا آن مجرى، شومن یا کمدین تلویزیون که (به حق یا به نا حق، درست یا غلط) از آنان به عنوان رانت خوار اسم برده شده، مقصرین واقعى این پرونده نیستند. مجرم، نظام بانکى و اقتصادى کشور است که به خود اجازه میدهـد، در هـمه عرصه هـاى صنعتى، اقتصادى و فرهـنگى، سپرده هـاى مردم را بى دریغ و سخاوتمندانه در اختیار دردانه هـایش بگذارد تا در هـمه زمینه هـا، بورکراسى بیداد کند. اقلیتى اغلب کم مایه، هـمه درهـا را به روى خود باز ببینند و دیگران، در دالان هـاى پیچ در پیچ دیوانسالارى، فرسوده شوند.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar