آخرین خبر/ پرستو صالحی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: کدامین چشمه سمی شد ، که آب از آب می ترسد؟ و حتی، ذهن ماهیگیر، از قلاب می ترسد کدامین وحشت وحشی، گرفته روح دریا را که توفان از خروش و موج از گرداب می ترسد گرفته وسعت شب را ، غباری آنچنان مبهم که چشم از دیدگاه و ماه از مهتاب می ترسد شب است و خیمه شب بازان و رقص وحشی اشباح مژه از پلک و پلک از چشم و چشم از خواب می ترسد فغان، زین شهر کج باور، که حتی نکته آموزش زافسون و طلسم و رمل و اسطرلاب می ترسد فضا را آنچنان آلوده، دود نفرت ونفرین که موشک هم، ز سطح سکوی پرتاب می ترسد طنین کار سازی هم ، زسازی بر نمی خیزد. که چنگ از پرده ها وسیم، از مضراب می ترسد سخن، دیگر کن ای بهمن! کجا باور توان کردن که غوک از جلبک و خرچنگ از مرداب می ترسد. بهمن رافعیهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar