آخرین خبر/ روناک یونسی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: خوب بودن زیاد سخت نیست،

کافیست مهربانی کنی...
زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند
همین خوبیست...
وقتی برای همه خیر بخواهی
همین خوبیست...
وقتی محبتت بی منت باشد،
وقتی عشق بورزی،
وقتی زیبایی اشخاص را ببینی،
وقتی خوبی هایشان را ببینی،
همین خوبیست...
مهم نیست که آدم ها چگونه اند،
مهم نیست جواب سلامت را می دهند یا نه،
تو سلام کن
همین خوبیست...
مهم این است که تو خوب باشی
آن ها روزی دلشان برای خوبی هایت تنگ میشود..
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar