آخرین خبر/ مهدی رحمتی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: دو چیز در دنیا از همه زیباتر است
آسمان پرستاره و وجدان آسوده ... یا حّق
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar