آخرین خبر/ پریچهر قنبری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
خنده شاید واکنشی به ناکامی‌ها باشد، درست مثل گریه؛
خنده مشکلی را حل نمی‌کند همان طور که گریه. آدمی وقتی می‌خندد یا میگرید که کار دیگری ازدستش برنمی‌آید! .
.
.

کورت_ونه_گات
از کتاب گهواره گربه.
.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar