آخرین خبر/ بهنام بانی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: چه زیبا گفت فروغ فرخزاد اگر مستضعفی دیدی ، ولی از نان امروزت
به او چیزی نبخشیدی، به انسان بودنت شک کن! اگر چادر به سر داری، ولی از زیر آن چادر
به یک دیوانه خندیدی به انسان بودنت شک کن! اگر قاری قرآنی، ولی در درکِ آیاتش
دچارِ شک و تردیدی، به انسان بودنت شک کن! اگر گفتی خدا ترسی، ولی از ترس اموالت
تمام شب نخوابیدی، به انسان بودنت شک کن! اگر هر ساله در حجّی، ولی از حال همنوعت
سوالی هم نپرسیدی، به انسان بودنت شک کن! اگر مرگِ کسی دیدی، ولی قدرِ سَری سوزن
ز جای خود نجنبیدی، به انسان بودنت شک کن همین...
التماس دعا

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی