آخرین خبر/ کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت:
وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد،‌ عزیز میشود!
یک لحظه آفتاب در هوای سرد، غنیمت میشود!
خدا در مواقع سختی ها، تنها پناه میشود!
یک قطره نور در دریای تاریکی، همه‌ی دنیا میشود.
یک عزیز وقتی که از دست رفت، همه کس میشود.
پاییز وقتی که تمام شد، به نظر قشنگ و قشنگتر میشود!
و ما همیشه دیر متوجه میشویم که قدر داشته‌هایمان را بدانیم، چرا که، خیلی زود، دیر میشود!
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar

ديجيليت
ديجيليت آگهی