آخرین خبر/ محسن چاووشی این پست را در اینستاگرامش به اشتراک گذاشت و نوشت:
بعد عملش بهش غذا نداده بودن ...
گرسنه ش بود ...
گفت بابا گرسنمه..
گفتم بریم جگرکی حاج توکل؟؟
گفت چه جوری آخه پسرم؟
دزدیمش با لباس بیمارستان
زنگ زدم به آقا محمود گفتم بابام و دزدیدم دارم میارم...
مغازه رو نبست و منتظر موند تا برسیم ..
کرکره ها نیمه پایین بود...
از بس استخون شده بود نمیتونست راه بره...
چشماش بغض داشت ..گلوش گریه..
گفتم بابا چی دوست داری گفت جگر...
جگر میخورد و جگرم کباب میشد... امشب ابوالفضل گفت بریم حاج توکل؟
گفتم بریم..
رفتیم و من همونجا نشستم‌ که بابام نشسته بود.
پدر بودن سخته ... پسر بودن خیلیییی سخت تر.
مادر عزیزه خیلی هم عزیزه اما پدر ... هر چی که دوست دارید فکر کنید .
قضاوت بکنید ، فحش بدید ، آبرو ببرید ..
بعد پدرم دیگه آبرویی ندارم .. قدر پدراتونو بدونید .. دلم تنگته لعنتی ...


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی