آخرین خبر/ نسیم ادبی در توضیح این عکس نوشت:
روزها میگذرند و من هر روز
دنیا را بیشتر میشناسم
عاقل تَر میشوم
و محتاط تر
دیگر کمتر رویا میبافم
دیرتر ادمها را باور میکنم
کمتر از زشتیها و نامردیها تعجب میکنم
بیشتر احساساتم رو نادیده میگیرم..
روزها میگذرند و من هر روز
بیشتر از دنیای سادگی ام فاصله میگیرم...
کودکی بهترین دوران زندگیی سادگی سادگی-پاکترین-خطای-دنیاست
همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar

ديجيليت
ديجيليت آگهی