آخرین خبر/ علت فوت بهرام شفیع از زبان فرزندش در برنامه فرمول یک می بینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی