آخرین خبر/ مریم خدارحمی در توضیح این عکس نوشت:
روزهاى آغازین
ضبط سریال"خاک گرم"


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید