آخرین خبر/ ملیکا شریفی نیا در تضیح این ویدئو نوشت:
فصل ۳ دلدادگان
تا الان چجوری پیش رفته ؟
دوست داشتین ؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی