آخرین خبر/ آناهیتا افشار در اینستاپستش نوشت:
پشت صحنه پل خواب

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی