آخرین خبر/ فاطمه آل عباس مجری تلویزیون و گوینده رادیو از قسمت نشدنش برای زیارت کربلا می گوید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی