آخرین خبر/ علی ضیاء با انتشار این عکس نوشت:
تو بزرگی مثل اون لحظه که باروون میزنه
دوباره پاییز
دوباره باران
دوباره نیمکت خالی
بانو این روزها میگذرد
باران میبارد
و رعد و برق میتازاند
من اماده میشم برای بیشتر دوستت داشتن
اماده میشوم برای جنگی تازه
بانو صبور هستی و عاشق
که عشق خاصیت بزرگی را میداند
میدانم دنیا عشق من و تو را تاب خواهد اورد
تنها تو باید صبور تر باشی
من باید بیشتر تلاش کنم
و دنیا را مجاب کنم که دوست داشتن
هنوز در این نامردمی ها نیاز جهان ماست
مثل همیشه سکوت میکنم
و میدانم
جهان پر است از حرف
کاش میشد کمی سکوت کرد و از تو شنید
مثل صدای باران
که صدای توست
راستی
صدا فقط صدای تو
صدای تو خوب است

A.z
عکس از محمد رضا پیرزاده
هزار و یک سال و دو شب

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی