آخرین خبر/ سمیرا حسن پور و همسرش سامان سالور.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید