آخرین خبر/ این عکس در صفحه طرفداران مهران مدیری منتشر شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید