آخرین خبر/ یکتا ناصر و دخترش سوفیا در کنار علی سخنگو و همسرش.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید