آخرین خبر/ ویدا جوان با انتشار این عکس نوشت: «جغدآباد» نمایشگاه آثار کامبیز درم بخش و سهیل حسینیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید