آخرین خبر/ گزیده‌ای از فیلم‌های سینمایی با موضوع نابینایان را در این ویدئو می بینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ازکي بيمه بگيرم؟
ازکي آگهی