آخرین خبر/ سجاد افشاریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: [ رفیق آمده از جنوبِ جآنم به نامِ حسین ]

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی