آخرین خبر/ محسن افشانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: •
بگو "کى غیر من"
میتونه اینجورى فقط
بخواد مال تو باشه؟
#بانو_جان 🌹❤️
.
#دانوش چهره جدید در موسیقى پاپ ایران
کشف شرکت #اکسیر_نوین
تبریک به رفقاى عزیزم
این موزیک انفجاریه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید