آخرین خبر/ منصور ضابطیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: شب بزرگداشت حافظ بر مزار محترمش....
#حافظما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی