آخرین خبر/ مریم معصومی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: آخ
پیش از آنکه در اشک غرقه شوم چیزی بگو

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید