آخرین خبر/ امین تارخ با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
چندى پیش دلنوشته اى نگاشتم بلکه عرض ارادتى باشد به حضور شخصیتى که عشق و شیفتگى را با بازیهاى خارق العاده خود معنا کرد، اما از آنرو که هستند خناثان وبد اندیشانى که قلب واقعیت و تفسیر به رأى را پیشه کرده تا موقعیتى براى خویش، ساز کنند، پس از چند گاهى آنرا ازاین صفحه حذف کردم تا آنان به راه کج خود با کورى دل ادامه دهند. در هر حال دریغم آمد که بازی هاى زیباى بهرام افشارى عزیز را ستایش نکنم، امید که قامت بلندش قدسینماى این روزهارا بالا و بالاتر برد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید