آخرین خبر/ نجم الدین شریعتی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 💠
زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت...
▫️
کاروانسرای لاسجرد شهرستان سرخه، سمنان
بنایی ماندگار از دوره ی صفویه
در مسیر زیارتی مشهد به تهران
.
در سفری یک روزه به سمنان به همراه عکاس این عکس
سیدعبدالمجید جان رکنی
💠ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی