آخرین خبر/ صحبت های عادل فردوسی پور درمورد اصطلاحاتی که در گزارش ها استفاده می کند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید