آخرین خبر/ زهره فکور صبور با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: بعضیااااااا بهترینهان.درکنارشون نه تنها زندگی میکنی،بلکه بهترین لحظه ها رو سپری میکنی.ممنوووووووون از خواهر خوبم ،فریباااااااای زیبا،و خواهر زاده نازنینم فرنوش
دوستداشتنی،و دوستتتتتتتتتت خوش قلبم افسانه نازنین،و یه دوستی که نه تکرار میشه و نه تکرار شدنی مرات همیشگی،عاااااااااااشقتونم،بهترینها
خدایااااااا شکرتما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید