آخرین خبر/ صحبت های پیمان یوسفی در مورد سوتی های گزارشگری اش را در این ویدئو می بینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید