آخرین خبر/ استوری بهاره رهنما را در تصویر مشاهده می کنید. او در رابطه با تعداد دوستان صمیمی اش توضیحاتی داده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید