آخرین خبر/ سارا خوئینی ها در توضیح این عکس نوشت:
با بچه های خوبِ پروژه گاندو ...پاییز ٩٧

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید