آخرین خبر/ نگار جواهریان با انتشار این عکس نوشت:
در انتخاب نقش هایم به مردم و ارتباط با مخاطب فکر میکنم و همیشه سعی کردم نسبت به کار و جهانِ اطرافم متعهد باشم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید