آخرین خبر/ سام قریبیان گوشه با انتشار این عکس نوشت: ای دیگر از این کره خاکی.... با آرامش و به دور از هیاهو... گنگستر استایل.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید