آخرین خبر/ مازیار ناظمی با انتشار این عکس نوشت: حدود دوازده سال قبل، جام جهانی ۲۰۰۶ المان ، برانکو و مترجم نوستالوژیک او رضا چلنگر!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید