آخرین خبر/ بهنام بانی با انتشار این عکس نوشت: خوشبختی دیگران، هرگز کم نمی کند از خوشبختی تو ثروت آنان, هرگز کم نمی کند از رزق تو و صحت آنان.. هرگز نمی گیرد سلامتی تو را پس مهربان باش.. و آرزو کن برای دیگران... آنچه را که آرزو می کنی برای خودت. (آبشار نیاگارا)جای همگی‌خالی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید