آخرین خبر/ لاله اسکندری با انتشار این عکس نوشت: امروز آخرین روز همکاری من با پروژه سریال خانواده دکتر ماهان که بعد از حدود هفت ماه به روزهای پایانی اش نزدیک میشه....خاطراتی شیرین در کنار همکاران خوبم با آرزوی درخشش کارمون عکس در اتاق گریم همراه با آرزو جان ابراهیمی گریمور دوستداشتی و فهیمه امن زاده نازنین.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید